• Home
 • Regulamin promocji
  • Regulamin promocji "Gratis do zakupów powyżej 999 zł"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest GroomerShop sp. z o.o., z siedzibą w Pianowie (Pianowo 38, 64-000 Kościan), posiadająca NIP 6981860075, REGON 520793943, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań (Nowe Miasto i Wilda) w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941254 (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą „Gratis do zakupów powyżej 999 zł" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu.
   Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Czas trwania promocji obowiązuje od 08.12.2023r. do 10.12.2023r. lub do  wyczerpania zapasów produktów.

   Warunki uczestnictwa

   3.1 Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi dowolne produkty w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop za kwotę co najmniej 999zł brutto,
   otrzyma gratis maszynkę  Andis Raspberry Vida (kod produktu: A-79130).

   3.2 Przy zakupie na www.groomershop.pl gratisowy produkt będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia, po wpisaniu kodu "ZIMA23”.

   3.3 Gratisowy produkt: Andis Raspberry Vida Cordless Clipper - bezprzewodowa maszynka ze złotym, regulowanym ostrzem, ładowarka USB-C (A-79130)

   3.4 Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas jednych zakupów.

   3.5 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Uczestnik ma obowiązek zwrócić Gratisowy produkt w stanie nienaruszonym.

   3.6 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu Gratisowego, Organizator nie będzie zwracał Uczestnikowi wartości Produktu Gratisowego.

   3.7 W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Promocji, Organizator zwraca cenę rzeczywiście uiszczoną za towar.

   3.8 W przypadku wyczerpania Produktów Gratisowych, braku Produktu Gratisowego w magazynie i braku możliwości jego przekazania, Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

  • Regulamin promocji "Kalendarz firmowy do zamówień od 299zł"

   Postanowienia ogólne

   1.1 Organizatorem promocji jest GroomerShop sp. z o.o., z siedzibą w Pianowie (Pianowo 38, 64-000 Kościan), posiadająca NIP 6981860075, REGON 520793943, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań (Nowe Miasto i Wilda) w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941254 (dalej również: „Organizator”).

   1.2 Promocja jest organizowana pod nazwą „Kalendarz firmowy do zamówień od 299zł" (dalej również: „Promocja”).

   1.3 Klient: kupujący posiadający indywidualne konto (nieodpłatna funkcja-usługa) w sklepie internetowym www.groomershop.pl - zgodnie z Regulaminem Konta (regulamin dostępny na stronie www.groomershop.pl), lub dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (dalej również: „Klient”).

   1.4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”). Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.groomershop.pl

   Założenia Promocji

   2.1 Promocja będzie obowiązywać w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie internetowym www.groomershop.pl Pianowo 38, 64-000 Kościan.

   2.2 Klient chcący wziąć udział w Promocji, musi posiadać konto w sklepie internetowym www.groomershop.pl i dokonać zakupu zgodnie z Regulaminem Konta i Regulaminem Sklepu. Klient dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym nie musi posiadać konta w w sklepie internetowym www.groomershop.pl.

   2.3 Promocja będzie trwała od 14.11.2023 do 31.01.2024, lub do wyczerpania kalendarzy.

   2.4 Klient, który w czasie trwania Promocji, zakupi dowolne produkty w sklepie internetowym lub stacjonarnym GroomerShop za kwotę co najmmniej 299zł, otrzyma gratis kalendarz trójdzielny GroomerShop.pl (kod produktu: GS-KAL3-2024).

   2.5 Przy zakupie na www.groomershop.pl kalendarz będzie uwzględniany w Koszyku, na formularzu zamówienia, po wpisaniu kodu "GIFT”.

   2.6 Promocja nie łączy się z innymi kuponami i rabatami.

   Postępowanie reklamacyjne

   3.1 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

   3.2 Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Promocji”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

   3.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

    

© Groomershop.pl

Shipping:

Payments: